Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Obdobie LS 2019/2020 - VŠPP

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

Zobraziť harmonogram aktuálneho obdobia (ZS 2020/2021 - VŠPP).
 
 
  30. 10. 2019 22:00 - 14. 04. 2020 23:59  
E-prihlášky
 
  30. 10. 2019 22:00 - 30. 04. 2020 23:59  Prezeranie e-prihlášok
 
  01. 11. 2019 00:00 - 30. 04. 2020 23:59  
Zber návratiek
 
  27. 01. 2020 00:00 - 01. 03. 2020 23:59  Zápis
 
  27. 01. 2020 00:00 - 01. 03. 2020 23:59  Zmeny v zápisoch
16. 02. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  30. 03. 2020 23:59 
Uzávierka skúšobných správ (ZS 2019/2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 09. 2020  
  31. 08. 2020 23:59 - 31. 08. 2021 23:59  
Univerzitné obdobie
 
 
  21. 09. 2020 23:59 
Uzávierka skúšobných správ