Harmonogram akademického rokaHelp


Práve pracujete s fakultou: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Obdobie LS 2019/2020 - VŠPP

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

|| 
  < 30. 10. 2019 22:00 - 14. 04. 2020 23:59  E-prihlášky
 
 < 30. 10. 2019 22:00 - 30. 04. 2020 23:59  
Prezeranie e-prihlášok
 
 < 01. 11. 2019 00:00 - 30. 04. 2020 23:59  
Zber návratiek
 
 < 27. 01. 2020 00:00 - 01. 03. 2020 23:59  
Zápis
 
 < 27. 01. 2020 00:00 - 01. 03. 2020 23:59  
Zmeny v zápisoch
16. 02. 2020 > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 < 30. 03. 2020 23:59 
Uzávierka skúšobných správ (ZS 2019/2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05. 06. 2020 > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 09. 2020 > 
 < 31. 08. 2020 23:59 - 31. 08. 2021 23:59  
Univerzitné obdobie
 
||