Harmonogram akademického rokaHelp


Práve pracujete s fakultou: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Obdobie 2019/2020 - PV - VŠPP

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

|| 
  < 15. 12. 2018 00:00 - 31. 03. 2020 23:59  E-prihlášky
  < 15. 12. 2018 00:00 - 31. 03. 2020 23:59  Prezeranie e-prihlášok
01. 09. 2019 > 
   < 06. 09. 2019 Uzávierka skúšobných správ (2018/2019 - PV)
 
 
 
 
 
 
   < 22. 09. 2019 00:00 - 31. 08. 2020 23:59  Univerzitné obdobie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   < 01. 12. 2019 00:00 - 01. 12. 2019 23:59  E-prihlášky (2020/2021 - PV)
  < 01. 12. 2019 00:00 - 31. 03. 2020 23:59  Prezeranie e-prihlášok (2020/2021 - PV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 04. 2020 > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. 08. 2020 > 
||