Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Obdobie ZS 2020/2021 - VŠPP

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

 
 
  01. 12. 2019 00:00 - 15. 10. 2020 23:59  
E-prihlášky
 
  01. 12. 2019 00:00 - 31. 12. 2020 23:59  Prezeranie e-prihlášok
 
  01. 12. 2019 00:00 - 31. 12. 2020 23:59  
Zber návratiek
 
  31. 08. 2020 23:59 - 31. 08. 2021 23:59  
Univerzitné obdobie
01. 09. 2020  
  01. 09. 2020 00:00 - 30. 09. 2020 23:59  
Zápis
   01. 09. 2020 00:00 - 30. 09. 2020 23:59  Zmeny v zápisoch
 
 
 
 
 
 
 
  21. 09. 2020 23:59 
Uzávierka skúšobných správ (LS 2019/2020)
 
 
28. 09. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 02. 2021  
 
  28. 02. 2021 23:59 
Uzávierka skúšobných správ