Harmonogram akademického rokaHelp


Práve pracujete s fakultou: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Obdobie ZS 2020/2021 - VŠPP

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

informaceZobraziť harmonogram aktuálneho obdobia (LS 2019/2020 - VŠPP).
|| 
  < 01. 12. 2019 00:00 - 31. 10. 2020 23:59  E-prihlášky
  < 01. 12. 2019 00:00 - 31. 12. 2020 23:59  Prezeranie e-prihlášok
  < 01. 12. 2019 00:00 - 31. 12. 2020 23:59  Zber návratiek
  < 31. 08. 2020 23:59 - 31. 08. 2021 23:59  Univerzitné obdobie
01. 09. 2020 > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 02. 2021 > 
||