Final thesis assignment form – Ing. Roman Jurda – VŠPPo N-EM-PDM comb [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Katedra marketingu a hodnototvorných procesů
 
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
2016/2017
 
 

 
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Roman Jurda
Studijní program:
Ekonomika a management
Obor:
Podnikání
ID studenta:
20354
Studijní středisko:
Ostrava
 
 
Název:
CSR v řízení společnosti Bosch Rexroth s r.o.
 
 
Název anglicky:CSR in management companies Bosch Rexroth s .r.o.
  
Základní cíle práce:
Zlepšení stávající situace v oblasti CSR s konkrétním zaměřením, zejména na motivační systém, odměňování a systém zaměstnaneckých benefitů v prostředí konkrétní společnosti průmyslového typu. Cílem je příprava návrhu ke vstupu společnosti do soutěže „ Cena hejtmana MSK za CSR za rok 2016“ K analýze současné situace bude zvolena metoda proformy dotazníků, která dle potřeby a možnosti bude doplněna strukturovanými rozhovory s vybranými pracovníky společnosti.
 
 
Rámcová osnova:
  1. Úvod
  2. Společenská odpovědnost firem, teoretická východiska
  3. Základní pilíře společensky odpovědné firmy, definice, charakteristika
  4. Charakteristika společnosti Bosch Rexroth s .r.o.
  5. Vstup společnosti do soutěže, návrhy a doporučení
  6. Závěr
 
 
Seznam odborné literatury:
  1. PETŘÍKOVÁ, R. Společenská odpovědnost organizací. 1st vyd. Ostrava: DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-8.
  2. PETŘÍKOVÁ, R. et al. Lidé v procesech řízení (multikulturní dimenze podnikání). 1st vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-28-3.
  3. PAVLÍK, M. -- BĚLČÍK , M. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada Publishing a.s., 2000. ISBN 978-80-247-3157-5.
 
 
Datum zadání:
prosinec 2016
 
 
Datum odevzdání:
květen 2017Bc. Roman Jurda
Autor práce
 
Elektronicky schváleno: 8. 12. 2016
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Vedoucí práce
 
 
 
Elektronicky schváleno: 16. 1. 2017
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Vedoucí katedry
 Elektronicky schváleno: 19. 1. 2017
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
Rektor VŠPP